Concordia Damen - header

Uw scheepsmakelaar

Concordia Damen houdt zich niet alleen bezig met scheepsbouw, maar is als scheepsmakelaar voor de binnenvaart dé specialist op het gebied van bemiddeling bij aan- en verkoop van schepen. Door jarenlang actief te zijn in de binnenvaartmarkt is een groot netwerk opgebouwd zowel binnen als buiten Europa. De scheepsmakelaardij voor binnenvaart is een zeer specifieke branche, door haar ervaring en expertise is Concordia Damen in staat juiste adviezen te geven en deskundige begeleiding te bieden. In het aanbod bevinden zich diverse objecten als motorvrachtschepen, koppelverbanden, motortankschepen, duwboten, duwbakken en pontons.

De aan en verkoop procedure

Het kopen of verkopen van een schip is altijd een belangrijke gebeurtenis waarbij zorgvuldigheid van belang is. Onderstaande geeft weer welke procedure Concordia Damen als scheepsmakelaardij volgt bij de aan- of verkoop van een schip.

Oriënterend gesprek; Bespreking met de verkopende partij voor het uitwisselen van wensen, eisen en verdere informatieverstrekking tussen partijen onderling.

Adviesgesprek; Omvat advies over prijsbepaling en het eventueel vastleggen daarvan, overgekomen verkoopcourtage en het vervolgtraject in het geval van verkoop.

Marktbenadering; In overleg met de verkopende partij wordt besloten op welke manier het schip onder de aandacht van de markt zal worden gebracht, beginnend bij het aanbieden in het Concordia Damen netwerk, het plaatsen van het schip op de website van Concordia Damen tot en met het adverteren in diverse gerichte vakbladen. 

Bezoek aan boord; Potentieel geïnteresseerde kopers worden bij bezoek aan boord begeleid zodat deze geïnteresseerde goed kan bepalen of het schip voldoet aan de gestelde wensen en eisen.

Onderhandelingen; Concordia Damen verzorgt de complete begeleiding om tot een financieel en technisch aantrekkelijke overeenkomst te komen voor zowel koper als verkoper.

Contract; Na overeenstemming over staat van oplevering, levertijd, financieringstermijn en overige afspraken, maakt Concordia Damen de benodigde aan- en verkoop contracten tussen koper en verkoper.

Keuringen; Concordia Damen begeleidt de klant bij het technische keuringstraject van zowel het casco, de motoren en de veiligheid aan boord van het schip. De keuringen worden uitgevoerd volgens eisen van Inspectie Leefomgeving en Transport en  motoren door desbetreffende leverancier.

Taxatie: Door een beëdigd en onafhankelijk taxateur wordt een complete rapportage van het schip gemaakt met daarbij een marktconforme waardebepaling. De taxaties zullen worden uitgevoerd door een extern taxatie bureau.

Notaris; Nadat alle keuringen zijn afgerond, eventuele noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd, draagt Concordia Damen de verkoopovereenkomst over aan een notaris. Deze zal de overdrachtsakte en de eventuele hypotheekakte opmaken en laten ondertekenen door de betreffende partijen. Na ondertekening en betaling is de levering aan de nieuwe eigenaar een feit.

Afhandeling; Concordia Damen biedt als scheepsmakelaar voor de binnenvaart afsluitend ondersteuning bij het afhandelen van de scheepspapieren. Dit laatste traject bestaat uit het overschrijven van de meetbrief, bilgeboekje, certificaten en vaartijdenboek.